رد کردن لینک ها

ارزش افزوده صادرات محصولات کشاورزی به روسیه

همانگونه که ملاحظه می شود برای مثال به صورت تخمینی محصول کیوی، پس از یک سال تولید، بسته بندی، حمل به مسکو و عرضه در میادین تره بار تنها 60 روبل به فروش می رسد؛ در حالی که سهم انتهای زنجیره از میادین تره بار تا مصرف کننده نهایی 400 روبل از میزان فروش است.

علت: عدم امکان حضور بخش های ایران در انتهای زنجیره که همان فقدان امکان تامین حجم بالای کالا با کیفیت خوب، قیمت با ثبات و بازه زمانی مناسب تعیین شده است که متاثر از نبود زنجیره یکپارچه تامین کالا و خرید در هر یک از بخش هاست.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه