رد کردن لینک ها

پروژه موفق صادرات سیب به هند

سیب یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که به دلیل عدم مدیریت صحیح زنجیره تامین، همواره با هدر رفت و ضایعات زیاد روبرو بوده است و نیز منجر به تضییع دسترنج کشاورزان و باغداران و از بین رفتن حقوق آنها می گردد. شرکت زنجیره تامین در این پروژه بر اساس شناسایی فرصت صادرات سیب به هندوستان، با خرید یکجای سیب برخی باغات سمیرم اصفهان و پرداخت کامل پول به صورت مستقیم به کشاورزان نسبت به صادرات 500 تن سیب قرمز بر اساس استانداردهای کشور هند اقدام نمود.

کیفیت بالای سیب و نوع بسته بندی مناسب منجر به سفارش گذاری 5000 تنی این محصول از طرف تجار هندی گردید.

این پروژه موفقیت آمیز در راستای حمایت از کشاورزان و مدیریت صحیح زنجیره تامین میوه توسط شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی انجام گرفت.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه