رد کردن لینک ها

برچسب: ارزش افزوده

ارزش افزوده صادرات محصولات کشاورزی به روسیه

ارزش افزوده صادرات محصولات کشاورزی به روسیه

همانگونه که ملاحظه می شود برای مثال به صورت تخمینی محصول کیوی، پس از یک سال تولید، بسته بندی، حمل به مسکو و عرضه در میادین تره بار تنها 60 روبل به فروش می رسد؛ در حالی که سهم انتهای زنجیره از میادین تره بار

بازگشت به بالای صفحه