رد کردن لینک ها

برچسب: مناطق محروم

زنجیره‌سازی ۵۰۰۰ تن محصول کشاورزی در نقاط محروم کشور

زنجیره‌سازی ۵۰۰۰ تن محصول کشاورزی در نقاط محروم کشور

مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی زنجیره سازی و صادرات بیش از 5 هزار تن محصول کشاورزی تولید شده در نقاط محروم کشور توسط این شرکت خبر داد.

بازگشت به بالای صفحه