رد کردن لینک ها

زنجیره خوراک دام

واردات ذرت، جو، کنجاله سویا و مکمل‌ها

هدف گذاری ها

5%

جایگزینی واردات

500هزارتن

واردات

2000

شغل (حفظ و ایجاد)

اهداف

 • بهبود معیشت مردم
 • تامین هدفمند بخشی از واردات نهاده های دامی
 • کاهش زمان پرواربندی با اصلاح جیره
 • کاهش میزان واردات و وابستگی
 • کاهش قیمت تمام شده نهاده های دامی و به تبع آن کاهش قیمت محصولات لبنی و پروتئینی

چالش‌ها

 • اثرگذاری تحریم ها بر انتقال ارز ،بیمه و حمل و نقل
 • انحصار بخش اعظم واردات توسط چند شرکت
 • ضایعات و عدم استفاده بهینه بخشی از نهاده های دامی در فرایند مصرف
 • فروش نهاده ها به قیمتی بیش از قیمت مصوب

راه‌کارها

 • ایجاد زنجیره تامین پایدار
 • بومی سازی و تولید بخشی از نیاز خوراک دام
 • تامین نهاده ها و مواد اولیه کارخانه های خوراک دام
 • تغییر مسیر واردات از کشورهای اثرپذیر از تحریم به کشورهای کم اثر پذیرتر و استفاده از ظرفیت همسایگان

اقدامات شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی

زنجیره خود را بیابید…⇓

زنجیره نهاده های دامی
بازگشت به بالای صفحه