رد کردن لینک ها

برچسب: تسهیلات زنجیره ای

تقویت و گسترش طرح تأمین مالی زنجیره تولید در سال 1401

تقویت و گسترش طرح تأمین مالی زنجیره تولید در سال 1401

اوراق گام یکی از ابزارهای نوین در تامین مالی زنجیره تولید وی ادامه داد: همچنین با استفاده از این طرح با منابع کمتر امکان حمایت و تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بیشتری فراهم می شود و در مقایسه با روش های قدیمی فشار

بازگشت به بالای صفحه