رد کردن لینک ها

مناقصه ش 3 :  تجدید فراخوان عمومی مشارکت در خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد

سومین مناقصه

 تجدید فراخوان عمومی مشارکت در خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد

99/08/19

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد نسبت به انتخاب یک کارگزار واجد شرایط جهت مشارکت در پروژه ذیل الذکر اقدام نماید و طرفین مشارکت ملزم به رعایت شرایط ذکر شده می باشند.

موضوع مشارکت:

خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد به صورت سبد (سایزهای 12 تا 20) به ارزش مبلغ تقریبی 130 میلیارد تومان (خرید از طریق LC داخلی بانکی متعلق به کارفرما با سر رسید حداکثر سه ماه شمسی).

شرایط مشارکت:

الف- تعهدات کارفرما:

 • اخذ LC داخلی بانکی به ارزش تقریبی موضوع مشارکت .
 • پرداخت 10% مبلغ موضوع قرارداد به عنوان پیش دریافت اعتبار اسناد (LC) داخلی بانکی همزمان با اخذ آن.
 • صدور فاکتور رسمی به خریداران با اعلام کارگزار در بازه زمانی مشخص شده (حداکثر سه ماه)

ب- تعهدات کارگزار:

 • خرید میلگرد با استفاده ازLC داخلی بانکی به نام کارفرما از کارخانه های معتبر تولیدی
 • پرداخت 10% مبلغ موضوع قرارداد به عنوان میان دریافت LC داخلی بانکی.
 • فروش به قیمت روز با رعایت صرفه و صلاح کارفرما در قالب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 • تضمین وصول مطالبات و بازگشت کلیه وجوهات حاصل از فروش
 • مدیریت فرآیند خرید و فروش و ارائه طرح توجیهی سود و زیان پروژه در یک دوره سه ماهه
 • پذیرش کلیه مخاطرات و ریسک های فنی، اقتصادی، حقوقی، نوسانات نرخ ارز و نرخ کالا و یا سایر مخاطرات غیرقابل پیش بینی به استثناء فورس ماژور
 • ارائه تضامین معتبر ملکی (سهل البیع) و یا ضمانتنامه بانکی در قبال سرمایه و حداقل سود مورد انتظار در بند 5 تعهدات کارگزار

افراد واجد شرایط لازم است راهنما درخواست مشارکت خود را از سایت www.scmrazavi.ir دریافت و پس از ارائه رزومه و طرح توجیهی تکمیل شده و امضاء همه مدارک خواسته شده تا حداکثر 5 روز از تاریخ درج این آگهی اقدام نمایند.


راهنمای شرکت در تجدید فراخوان مشارکت در خرید و فروش 10 هزار تن میلگرد

فراخوان عمومی مشارکت در خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد

کلیه اسناد مورد درخواست شرکت در فراخوان بر طبق راهنمای ارائه شده در سایت www.scmrazavi.ir باید تکمیل گردد در غیر اینصورت هرگونه نقص در مدارک شرکت کنندگان در فراخوان، اختیار خارج کردن ایشان را از روند فراخوان به مجری فراخوان می دهد.

الف) من بعد به شرکت کنندگان در فراخوان، عنوان “کارگزار” و مجری فراخوان، عنوان “کارفرما” اطلاق می گردد.

ب) کارگزاران باید پیشنهادهای خود را در مهلت مقرر، ارائه و رسید دریافت کنند.

تبصره ۱: مدارک به صورت فیزیکی به نماینده کارفرما (واحد مالی) تحویل داده شود. لازم است بر روی پاکت، عنوان اصلی قرار گرفته و بر روی آن درج شود ” اسناد مربوط به تجدید فراخوان مشارکت در خرید و فروش 10 هزار تن میلگرد” ؛ حفاظت از بسته تا جلسه بازگشایی بر عهده کارفرما است.

تبصره ۲: تمام مدارک زیر باید در پاکت درب بسته ممهور به مهر شرکت قرارداده شده و ارسال گردد. شایان ذکر است تک تک صفحات این مستندات باید توسط صاحبان امضای مجاز شرکت کارگزار ( مندرج در روزنامه رسمی) امضاء شده و ممهور به مهر شرکت کارگزار باشد:

 • نامه اعلان آمادگی کارگزار نسبت به مشارکت در فراخوان
 • راهنمای شرکت در تجدید فراخوان (متن حاضر)
 • تمام مستندات شامل نامه، رزومه و طرح امکان سنجی اقتصادی
 • روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت کارگزار
 • معرفی نامه نماینده کارگزار جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکت

تبصره ۳: هیچ یک از کارگزاران نمی توانند بیش از یک پیشنهاد ارائه نمایند مگر در مواردی که امکان ارائه پیشنهاد جایگزین در اسناد فراخوان قید شده باشد. در این موارد تحویل گیرنده بسته ها باید ضمن دریافت رسید بسته های قبلی و ابطال آن، بسته های جایگزین را دریافت و رسید صادر نماید. همچنین لازم است رسید ابطال شده به پیوست بسته های جایگزین تحویل نماینده کارفرما گردد.

تبصره 4: ارائه، جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد، باید در مهلت و مکان مقرر در اسناد فراخوان و قبل از بازگشایی بسته ها انجام شود.

ج) پس از موعد مقرر در فراخوان، هیچ پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی، قابل پذیرش نیست، مگر آنکه مهلت مقرر با پیشنهاد کارفرما و تأیید مدیر عامل تمدید شده و به همه کارگزاران اطلاع داده شود.

د) در مهلت مقرر جهت دریافت پیشنهادات، دستگاه کارفرما موظف به ارائه توضیحات لازم در پاسخ به کارگزاران است. پرسشهای هر یک از کارگزاران و پاسخ آنها باید به اطلاع همه کارگزاران رسانده شود.

ه) مراحل ارزیابی و گشایش بسته ها عبارت است از:

1-  تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان (کارگزاران)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه توسط کارفرما

تبصره – نماینده کارگزار باید مدارک شناسایی (کارت ملی) را به همراه معرفی نامه ارائه نماید.

2- کنترل محرمانگی بسته های دریافت شده و انطباق آن با فهرست اخذ شده از تحویل گیرنده پیشنهادها

3- تحویل بسته حاوی اسناد فنی – بازرگانی

4- ارزیابی مالی و تعیین برنده؛

5- تنظیم صورت جلسه کارگروه معاملات در خصوص ارزیابی پیشنهادها؛

6- تحویل پیشنهادهای رد شده و پذیرفته شده به مسئول مالی سازمان جهت ثبت و استرداد تضامین.

تذکر: لازم است این برگه پس از امضاء و مهر و یا اثر انگشت در پاکت قرار گیرد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88086544 – 021 داخلی 159 تماس حاصل نمایند.


 • لطفا فایل های ذیل را دانلود کرده و بعد از تکمیل آن به صورت محرمانه در سایت بارگزاری نمایید:

فایل اکسل طرح توجیهی

راهنمای شرکت در تجدید فراخوان خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد(دانلود کرده و مهر و امضا نمایید)


⊗لینک بارگذاری و ارسال فرم های فوق در سایت شرکت⊗

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه