رد کردن لینک ها

مناقصه ش 3 : مشارکت در خرید و فروش 10هزار تن میلگرد

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی

سومین مناقصه خود را به اطلاع عموم می رساند:

مشارکت در خرید و فروش 10هزار تن میلگرد

99/08/06

شرایط شرکت در مناقصه

کلیه اسناد مورد درخواست شرکت در مناقصه بر طبق راهنمای ارائه شده در سایت www.scmrazavi.ir باید تکمیل گردد در غیر اینصورت هرگونه نقص به مناقصه گزار اختیار خارج کردن مناقصه گر را از روند مناقصه می دهد.

الف) مناقصه گران باید پیشنهادهای خود را در مهلت مقرر و به تفکیک در3 بسته به نماینده مناقصه گزار ارائه و رسید دریافت کند.

 • بسته الف تضمین؛ (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بصورت واریز نقدی به حساب اعلام شده مندرج در آگهی)
 • بسته ب: اسناد فنی، قراردادی و حقوقی؛ هر یک اشخاص حقیقی و یا حقوقی حسب مورد لازم است اسناد ذیل را در پاکت ب قرار دهند: تصویر آگهی تاسیس ،اساسنامه شرکت؛ آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص تعیین اعضای هیات مدیره و دارندگان امضاء مجاز شرکت، تغییر آدرس و آگهی تغییر سرمایه شرکت، تصویر شناسه و کارت ملی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت؛ اظهار نامه مالیاتی و صورت های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، شناسه ملی ، برگه شماره اقتصادی، پروانه بهره برداری و صفحه توضیحات ، تصویر کارت بازرگانی، رزومه
 • بسته ج: پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه.

تبصره ۱: بسته های الف، ب و ج به صورت فیزیکی و هر یک به تفکیک (در قالب پاکت های مهر و موم شده) به نماینده مناقصه گزار تحویل داده می شود. لازم است بر روی هر پاکت عنوان پاکت الف، ب و یا ج درج شود و هر 3 پاکت در یک پاکت اصلی قرار گرفته و بر روی آن درج شود اسناد مربوط به مناقصه گوشت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی؛ همه بسته های ارائه شده را  واحد مالی موظف به دریافت و ارائه رسید به مناقصه گر می باشد. حفاظت از بسته ها تا جلسه بازگشایی بر عهده طرف مناقصه گزار است.

تبصره ۲: تمام اسناد در بسته های ب، ج و تمام صفحات نمونه قرارداد باید توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گر امضاء شده باشد.

تبصره ۳: هیچ یک از مناقصه گران نمی توانند بیش از یک پیشنهاد ارائه نمایند مگر در مواردی که امکان ارائه پیشنهاد جایگزین در اسناد مناقصه قید شده باشد. در این موارد تحویل گیرنده بسته ها باید ضمن دریافت رسید بسته های قبلی و ابطال آن، بسته های جایگزین را دریافت و رسید صادر نماید. همچنین لازم است رسید ابطال شده به پیوست بسته های جایگزین تحویل نماینده مناقصه گزار گردد.

تبصره 4: ارائه، جایگزینی با پس گرفتن پیشنهاد، باید در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه و قبل از بازگشایی بسته ها انجام شود.

ب) پس از موعد مقرر در فراخوان، هیچ پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی، قابل پذیرش نیست، مگر مهلت مقرر با پیشنهاد شرکت مناقصه گزار و تأیید مدیر عامل تمدید شده و به همه مناقصه گران اطلاع داده شود. شیوه اطلاع رسانی در این موارد باید مطابق با فراخوان اولیه باشد.

ج) در مهلت مقرر جهت دریافت پیشنهادات، دستگاه مناقصه گزار موظف به ارائه توضیحات لازم در پاسخ به مناقصه گران است. پرسشهای هر یک از مناقصه گران و پاسخ آنها باید به اطلاع همه مناقصه گران رسانده شود.

د) مراحل ارزیابی و گشایش بسته ها عبارت است از:

1-  تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان (مناقصه گران)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه توسط نماینده شرکت مناقصه گزار

2- کنترل محرمانگی بسته های دریافت شده و انطباق آن با فهرست اخذ شده از تحویل گیرنده پیشنهادها؛

3- باز کردن بسته الف همه پیشنهادها و کنترل آن؛

4. باز کردن بسته ب برای ارزیابی شکلی پیشنهادهایی که صحت تضمین آنها به تأیید شرکت مناقصه گزاررسیده است؛

 1. تحویل بسته های ب حاوی اسناد فنی – بازرگانی
 2. ارزیابی مالی و تعیین برنده؛

7- تنظیم صورت جلسه کارگروه معاملات در خصوص ارزیابی پیشنهادها؛

8-  تحویل پیشنهادهای رد شده و پذیرفته شده به مسئول مالی سازمان جهت ثبت و استرداد تضامین.

تذکر: لازم است این برگه پس از امضاء و مهر و یا اثر انگشت در پاکت ب قرار گیرد.


اطلاعیه مناقصه عمومی

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد نسبت به انتخاب یک شریک واجد شرایط جهت مشارکت در پروژه ذیل الذکر اقدام و طرف مشارکت ملزم به رعایت شرایط ذکر شده می باشد.

موضوع مشارکت:

الف- خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد به صورت سبد (سایزهای 12 تا 20 )

ب- خرید میلگرد به صورت اعتباری (LC یا چک معتبر) از کارخانه های معتبر تولیدی

ج- بازرسی و نظارت بر کیفیت مطلوب کالا و تحویل به موقع از کارخانه

د- مدیریت فروش شامل:

 • فروش به قیمت مناسب و در قالب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 • تضمین بازگشت کلیه وجوهات حاصل از مشارکت
 • فروش به صورت رسمی و با اخذ فاکتوررسمی و اسناد مثبته مورد قبول اداره مالیات
 • مدیریت فرآیند خرید و فروش به نحوی که حداقل 80 درصد سود سالیانه برای مشارکت حاصل گردد.
 • پذیرش کلیه مخاطرات و ریسک های فنی، اقتصادی، حقوقی، نوسانات نرخ ارز و نرخ کالا و یا سایر مخاطرات غیرقابل پیش بینی به استثناء فورس ماژور
 • ارائه تضامین معتبر ملکی (سهل البیع) و یا ضمانتنامه بانکی در قبال سرمایه و حداقل سود قابل پیش بینی در طرح توجیهی اقتصادی

افراد واجد شرایط لازم است نسبت به دریافت نمونه جدول طرح توجیهی از سایت www.scmrazavi.ir اقدام و پس از تکمیل و ارائه رزومه تا حداکثر 5 روز از تاریخ درج این آگهی اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88086544 – 021 داخلی 159 تماس حاصل نمایند.


 • لطفا فایل های ذیل را دانلود کرده و بعد از تکمیل آن به صورت محرمانه در سایت بارگزاری نمایید:

مشارکت در خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد

 


⊗لینک بارگذاری فرم های فوق در سایت شرکت⊗

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه