رد کردن لینک ها

مزایده ش 1 : فروش کائوچو SMR 20 مالزی

اولین مزایده شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی

فروش کائوچو SMR 20 مالزی

99/09/05

اطلاعیه مزایده عمومی

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 28/8/1399 هیأت مدیره شرکت ، نسبت به فروش 500 تن کائوچو طبیعی گرید SMR20 کشور مالزی  از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده و فایل راهنما به سایت شرکت به آدرس  www.scmrazavi.ir  مراجعه نمایند.

مهلت و محل تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 16/09/1399 به آدرس تهران، شهرک غرب ، بلوار خوردین ، پلاک 5 ، سازمان اقتصادی رضوی ، شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی می باشد و بازگشایی پاکات پیشنهادات روز دوشنبه مورخه 17/09/1399 ساعت 11 صبح در آدرس فوق الذکر می باشد .

قیمت پایه هر کیلو گرم کائوچو مذکور 52 هزار تومان بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 5% مبلغ پیشنهادی به عنوان مبلغ تضمین بایستی به صورت نقدی به شماره شبا IR950540100220100515988605 نزد بانک پارسیان به نام شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی واریز گردد. کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در صورت انصراف برنده مزایده، سپرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد و هیچ ادعایی در خصوص مبلغ ضبط شده از جانب شرکت منصرف مسموع نیست.

اطلاعات مربوط به کالا مورد مزایده به اطلاع شرکت کنندگان رسیده و بعد از اعلام برنده هیچگونه اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 09126089872-02188088858  ( جناب آقای مهندس کشفی  ) تماس حاصل فرمایید .

شرکت در رد کردن و یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد .

توجه : شرکت کنندگان باید دارای پروانه تولید و بهره برداری در زمینه های مرتبط با کالای موضوع مزایده باشند؛ در غیر این صورت پیشنهادات ارسالی ابطال می گردد .


راهنمای شرکت در مزایده فروش کائوچو SMR 20 مالزی

 •  کالای مورد مزایده 500 تن کائوچو طبیعی تولید کشور مالزی گرید SMR20 می باشد که صرفا به صورت یک محموله 500 تنی به فروش میرسد.
 • قیمت پایه هر کیلو گرم کائوچو مذکور 52 هزار تومان بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 • 5% مبلغ پیشنهادی تمام محموله به عنوان مبلغ تضمین بایستی به صورت نقدی به شماره شبا IR950540100220100515988605 نزد بانک پارسیان به نام شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی واریز گردد.
 • در صورت انصراف برنده مزایده، سپرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد و هیچ ادعایی در خصوص مبلغ ضبط شده از جانب شرکت منصرف مسموع نیست. اطلاعات مربوط به کالا مورد مزایده به اطلاع شرکت کنندگان رسیده و بعد از اعلام برنده هیچگونه اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
 • کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 • شرکت در رد کردن و یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد .
 • شرکت کنندگان باید دارای پروانه تولید و بهره برداری در زمینه های مرتبط با کالای موضوع مزایده باشند؛ در غیراینصورت پیشنهادات ارسالی ابطال می گردد .
 • شرکت کنندگان می بایست مدارک زیر را در یک پاکت و به صورت لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 16/09/1399 به آدرس تهران، شهرک غرب ، بلوار خوردین ، پلاک 5 ، سازمان اقتصادی رضوی ،دبیرخانه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی تسلیم نمایند.
 • فرم تکمیل شده و مهر و امضا شده پیشنهاد قیمت که از سایت scmrazavi.ir می بایست دانلود شده باشد.
 • رسید واریز 5% قیمت پیشنهادی تمام محموله که بایستی به صورت نقدی به شماره شبا IR950540100220100515988605 نزد بانک پارسیان به نام شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی واریز شده باشد.
 • اساسنامه، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت کننده.
 • فایل راهنما که هر دو صفحه آن مهر و امضا شده باشد.
 • بازگشایی پاکات پیشنهادات روز دوشنبه مورخه 17/09/1399 ساعت 11 صبح در آدرس فوق الذکر می باشد .
 • برنده مزایده می بایست حداکثر تا تاریخ 24/09/1399 مبلغ 95% قیمت پیشنهادی تمام محموله را به شماره شبا IR950540100220100515988605 نزد بانک پارسیان به نام شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی واریز کند و رسید پرداخت را حداکثر تا پایان وقت اداری 24/09/1399 به واحد مالی این شرکت تحویل دهد در غیر این صورت سپرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد و هیچ ادعایی در خصوص مبلغ ضبط شده از جانب شرکت منصرف مسموع نخواهد بود.

 • لطفا فایل های ذیل را دانلود کرده و بعد از تکمیل آن به صورت محرمانه در سایت بارگذاری نمایید:

فرم تکمیل قیمت پیشنهادی

 • این فرم پس از دریافت، مهر و امضا شده و مجدد از طریق لینک ذیل برای ما ارسال نمایید:

فایل راهنما


⊗لینک بارگذاری فرم های فوق در سایت شرکت⊗

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه